Hjelpemidlar til nyare person- og bustadhistorie, Bygdebok Rauma

Under arbeid

Matrikkelforarbeidet 1950 har alle gards- og bruksnummer med matrikkelskyld og til ein viss grad eigarene.
1950 for Hen herred
1950 for Grytten herred

Nærare om folketeljinga 1920

Gardskart Nibio
Har kan ein søkje på kommune, gards- og bruknr. og finne om enkeltbruksnr. er i drift saman med/under andre bruksnummer.

Søk etter dødsfall 1951 – 2014 på Digitalarkivet

Gravminner nede på sida hos Slekt og data

Gamal grunnbok (på gardsnr./bruksnr. fram til ca 1993

Nærare om jordbruksteljingane 1939, 1949 og 1959

Nærare om GisLink og SEFRAK