Folketeljinga 1920

Folketeljinga 1920 er utgangspunktet for den nyare personinformasjonen som skal samlast inn. Alle personar som er registrert i 1920 bør følgjast opp i det minste til dødsfall, men også gjerne flytting og etablering av eigen familie.
Utgangspunktet er bustadene i dei enkelte teljingskretsane. Lenka nedafor går til liste over bustader, så det er berre å gå inn på den enkelte bustad og ein får opp alle som var til stades i 1920. Bruk ev. tabellvising på bustadene, det liknar mest på bygdebokoppsettet.

Døme frå første bustad i Hen, Markanes gardsnr. 38/3:

Hen, teljingskretsane:
Oversikt over dei som telde og folketalet i kvar krets
1 Brevik og Tokle
2 Volstad, Hagen, Hen og Stein
3 Hatlen, Kavli ytre og Grøtta
4 Indre Kavli, Unhjem og Grøvdal
5 Moa, Dale, Liabygda

Grytten, teljingskreftsoversikt
Oversikt over dei som telde og folketalet i kvar krets
1 Veblungsnes og Setnes
2 Sogge
3 Hole
4 Åndalsnes
5 Stranda
6 Medalen
7 Stokke
8 Raudstøl