Fiskekrønike for Lesja

Per Jordhøy

Første opplag 2021, stive permar, 368 sider, pris kr 495,- er å få kjøpt ved bruk av skjemaet nedafor. Gjeld òg i bokhandlarar og i nokre lokale butikkar.

Lesja har nærare 180 fiskeførande store og mindre vassdrag og over 200 fiskevatn. Denne boka tek for seg fisken som mat, reiskapsformer, ord og uttrykk, forvaltning ved Lesja fjellstyre m.m.. Forteljingar frå fiskarliv, statistikk over fangstar og skisser med garnplassar utfyller emnet.
Boka har 640 gamle og nye farge- og svart/kvite bilde, teikningar, skisser og kart.

Les gjerne forfattarens forord og innleiing og sjå innhaldslista.

Nokre smakebitar frå
kapittel 19 Eit framifrå fiskarliv på Aursjøen og kapittel 26 Fisket på Lesjaskogsvatnet

Bestill boka nedanfor. Hugs å fylle ut og sende namn og adresse!