Terje Mølmen Moen

Foto: Arnfinn Kjelland

Av Lesja-slekt, født 1938 i Horten, oppvekst og bosatt i Stange på Hedemarken. Skolegang i Stange og på Hamar. Industripraksis fra Hamar Bryggeri, Ørnes Fabrikker, Årdal & Sunndal Verk og Skala Skipasmidja & Handilsvirki på Færøyene. Ingeniørstudier ved Stockholms Tekniska Institut. Exam. oecon. fra Sosialøkonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. I redaksjonen for økonomistudentenes blad Observator.

Ansatt ved Bjølsen Valsemølle, Oslo 1970-2000. Møllereparatør, redaktør i bedriftsavisa På Kornet og medforfatter til møllas 125-års jubileumsbok Motstrøms ved Akerselva (2009). Fikk Møllearbeidernes Forenings kulturpris i 1994. Mottok Stange kommunes kulturpris i 2013. Har skrevet artikler for historielagene Stange, Lesja og Årdal i Sogn.

Forfatteren har sunget 2. tenor i Stange Mandskor, Hamar Katedralskoles gymnasiekor, Hamar Rytmekor og Årdalstangen Arbeiderkor. Sang og spilte i skoletida i stangegruppene Skamfullgata Four, Nordbrenden Swingband og Stangebyen Wildcats. Spilte som gymnasiast i Nes-orkestrene Bredes Trio og Haugs Kvartett, samt Kattas russeorkester 1958. Var med å stifte forløperen til kvartetten Vandrerne på Hamar Katedralskole høsten 1957. Spilte deretter i årdalsbandene The Smokies, Heirsnoskvartetten og Stølen & Ørens Kvartett. Deretter i Strindens Promenadeorchester, Bjølsen Valsemølles bedriftsorkester Møllegutta og Hallvard Kvåles samlegruppe Uppskoka samtidig med Vandrerne.

Forfatterens bok Vandrerne – og folk langs vegen. Erindringer og streif rundt sang og musikk, er sendt til trykking og blir lansert av Snøhetta forlag a.s i oktober-november 2021.