Ole Martin Sørumgård

  • Produktutviklar og produksjonsmedarbeidar i Snøhetta forlag a.s frå 1998, medeigar og styremedlem frå same år
  • Født 1964 i Lesja