Busetnadssoge – BSS

Busetnadssoge (BSS) er eit dataprogram for skriving av bygdebøker av gards-og ættesoge-sjangeren – eller som vi meiner er ei meir korrekt sjangenemning: busetnads- og befolkningshistorie.

Programmet utnyttar digitalt registrerte kjelder med person- og stadinformasjon til å opprette bustader, sette saman familiar,  plassere dei på bustader i definerte tidsperiodar og vise relasjonar etter modell frå Bygdebok for Lesja (døme frå bd. 1, 1987 side 368).

Programmet vart utvikla i åra 2000-2004 og vart bruk til første band av Sulasoga, som vart lansert 9. desember 2004.

Seinare har følgjande prosjekt starta opp:

Busetnadssoga for Volda (fullført 2015)
Heimar og folk, Herøy (fullført 2014)
Haram bygdebok
Stor-Elvdal bygdebok
Vang bygdebok
Ullensvang bygdebok
Bardu bygdebok
Høland og Setskog bygdebok
Bygdebøker for Surnadal
Rakkestad
Kvinesdal

Dessverre bygger programmet på ein eldre databaseløysing, Paradox. På maskiner med operativsystem nyare enn win 7 må ein ha administratortilgang for å få brukt programmet.