Til Dovrefjell faller

Av Jon Ørstad Nestavoll (f. 1950)

  1. opplag 2010, stive permer, 128 sider, pris kr 295 så lenge lageret rekker

Forfatteren er oppvokst på fjellgarden Nestavoll i Drivdalen i et nært forhold til fjellet og naturen. Han er jurist og bosatt på Lillehammer.

Denne boka er en fortetta beskrivelse av egne opplevelser og erfaringer, særlig med stangfiske og småviltjakt. Forfatteren trekker en linje fra tradisjonell bruk av naturen slik han lærte i sin egen oppvekst, til vår tids friluftsliv og naturforvaltning.

det er fascinerene at en person kan få så mye glede ut av såpass enkle ting
Aura Avis