Sunnmørske tunnamn. Individ – samfunn – landskap

Av Jostein Fet

  1. opplag 2010, stive permar, 416 sider, pris kr 348,- så langt lageret rekk.

Denne boka analyserer og drøfter tunnamn av typen Andersgarden, Joplassen, Fenrikgarden, Negarden og liknande; dei utgjer eit adresse- og kommunikasjonssystem som har eksistert på bygdene i hundrevis av år.
Boka bygger på ei namnesamling på i alt 4736 tunnamn for 18 tidlegare og noverande sunnmørskommunar.

Boka inneheld både lokalhistorie og namnetradisjon
Namn og nemne