Rondane – fjellfolk og villrein

Per Jordhøy

(1. opplag 2013, stive permar, 168 sider, pris kr 199 så lenge lageret rekk)

Denne boka fortel om Rondane, men ikkje først og fremst om majestetiske, gråsprengde tindar. Her er og stoff om dei viktigaste leveområda for villreinen: lavkledde flyer og frodige myrdraga inn i mellom og aust og vest for høgfjellet. Bruken av fjellet har endra seg sterkt dei siste hundre åra, og det har ført til ein krevjande balansegang mellom bruk og vern.

En viktig bok både for folk og dyr!
SPOR – fortidsnytt fra Midt-Norge