Et liv i norske natur

Av Olaf Heitkøtter

1. opplag 2004, stive permer, 224 sider, pris kr 295 så langt lageret rekker

Naturglede og pionerarbeid er de to ordene som best karakteriserer denne boka.. Gleden over og respekten for vår fantastiske skog- og fjellnatur går som en rød tråd gjennom hele framstillingen. Vi møter forfatteren som treåring på søndagstur med foreldre og søsken; og følger ham 70 år fram til han er på vandringstur gjennom utallige minner i denne boka.

Avslutningskapitlet, der han oppsummerer sine aller største og gyldne minner, er en ren fornøyelse å lese.
Oppland arbeiderblad