Astrid Ragna Vestad

Foto: Kristine Gjems.

Astrid er født i 1944 og oppvokst på Lillehammer. Tok etter lærerutdanning på Elverum (i 1966) norsk grunnfag ved Universitetet i Trondheim og videreutdanning i tekstilforming ved Statens lærerskole i forming på Notodden og i Oslo. Tok senere skolebibliotekarutdanning og barne- og ungdomslitteratur ved Høgskolen i Vestfold.

Forfatteren arbeidet i noen år som lærer i ungdomsskolen på Geilo og i Vågå, og har ett års erfaring som journalist i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer. Var størstedelen av det yrkesaktive livet ansatt som adjunkt og skolebibliotekar ved Hammartun ungdomsskole på Lillehammer.

Hun var før og etter pensjonering i 2010 i mange sesonger omviser på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem. Har brukt mye tid på slektsgransking, særlig for å finne ut så mye som mulig om livet til Anna Thora Mæhlum. Etter noen års samling av informasjon om henne og hennes samtidige, kom tanken om at stoffet burde videreformidles, siden flere kunne ha interesse av det.

E-post: asvestad@bbnett.no

Boka Anna Thora og hennes samtidige. Fra bondeadel til Bjørnson-dynasti er sendt til trykking. Lansering blir kunngjort i samband med levering fra bokbinderiet.