Arnfinn Kjelland

  • Dagleg leiar for Snøhetta forlag a.s frå 1.1.2020.
  • f. 1952 i Rogaland, men vaks opp på Strinda utanfor Trondheim.
  • Direkte e-post: ak@snohetta.no
  • Privat tlf. 90 88 43 04
  • Privatadresse: Øverbygdsvegen 7, 2668 Lesjaskog