Over fjord, fjell og fonn. Driftehandel med storfe i Norge ca. 1850-1930

Av Anna Helene Tobiassen (f. 1931)

1. opplag 2008, stive permer, 144 sider, pris kr 280 så lenge lageret rekker

Forfatteren har vært 1. amanuensis ved Avdeling for etnologi ved Universitetet i Oslo, har svennebrev i fotofaget, magistergrad og er dr.philos.

Denne boka er en bearbeidet utgave av forfatterens avhandling Driftehandel med storfe i Norge ca. 1850-1930. Den handler om hvordan det hele foregikk, fra tinging av dyr til dyra var solgt, og om hvorfor denne handelen var så viktig både for by og land.

Viktig bok om driftehandel
Avisa Valdres