Sunnmørske tunnamn. Individ – samfunn – landskap

Av Jostein Fet

  1. opplag 2010, stive permar, 416 sider, pris kr 395 så langt lageret rekk

Denne boka analyserer og drøfter tunnamn av typen Andersgarden, Joplassen, Fenrikgarden, Negarden og liknande; dei utgjer eit adresse- og kommunikasjonssystem som har eksistert på bygdene i hundrevis av år.
Boka bygger på ei namnesamling på i alt 4736 tunnamn for 18 tidlegare og noverande sunnmørskommunar.

Boka inneheld både lokalhistorie og namnetradisjon
Namn og nemne