Arnfinn Kjelland

 • Dagleg leiar for Snøhetta forlag a.s frå 1.1.2020.
 • f. 1952 i Rogaland, men vaks opp på Strinda utanfor Trondheim.
 • Direkte e-post: ak@snohetta.no
 • Privat tlf. 90 88 43 04
 • Privatadresse: Øverbygdsvegen 7, 2668 Lesjaskog
 • Befalsskulen for Infateriet i Trøndelag 1971-1972, pliktteneste 1972-1973, heimevernsbefal 1973-2005, vernepliktig major 1998.
 • Studerte pedagogikk, engelsk språk og historie hovudfag ved Universitetet i Trondheim, vart cand. philol. i 1981.
 • Tilsett som forfattar og redaktør for Bygdebok for Lesja 1981-1987.
 • Forleggar A. Kjellands forlag as 1985-1989.
 • Sjølvstendig næringsdrivande A. Kjelland Bøker og bokproduksjon 1989-1992.
 • Fullførte Bygdebok for Lesja bind 2 og 3 i 1992 og 1996 og bind 4 (saman med Tor Einbu) i 2008.
 • Etablerte Snøhetta forlag a.s saman med Bjarne Fossøy i 1993, styreleiar frå starten.
 • Tilsett som amanuensis i historie ved Møre og Romsdal Distriktshøgskule (Høgskulen i Volda frå 1994) i 1992, fast tilsett som førsteamanuensis 1994, dosent frå 2015, emeritus frå 2019.
 • Prosjektleiar for Bygdabok for Lom, Sulasoga og Busetnadssoga for Volda 1996-2015.
 • Heimesida ved Høgskulen i Volda er per november 2020 sletta, men registreringane mine i Cristin vil nok vere tilgjengelege
 • Heimeside lokalhistoriewiki