Om oss

Snøhetta forlag a.s vart etablert i 1993 av Arnfinn Kjelland og Bjarne Fossøy. Dei første prosjekta forlaget involverte seg i var den fjerde boka i serien Ordhittug døl av Audun Høgbrenna og kokebokprosjektet til Lesja bygdekvinnelag, som vart gjeve ut i 1995 med tittelen Mat frå gard og grend. Seinare har vi gjeve ut ei lang rad bøker, sjå lista over eigne bøker og over bøker vi har laga for andre utgjevarar.

I 1996 vart Arnfinn så kontakta av Lom kommune i samband med at bygdebokforfattaren, Jon Kolden, døydde plutseleg. Arnfinn vurderte materialet Kolden hadde samla, og gav kommunen eit tilbod om fullføring av verket på vegner av forlaget. I den samanhengen vart Ole Martin Sørumgård engasjert for å behandle den databasen Kolden hadde samla i programmet Ættesoge. Arnfinn redigerte og kompletterte gardshistorietekstane, og Bjarne redigerte og skreiv inn informasjon innsamla lokalt. Vi fullførte Bygdabok for Lom, utgjeve med Kolden som forfattar, i fire band i 2008.

Erfaringane frå Lom-prosjektet låg til grunn for utviklinga av dataprogrammet Busetnadssoge (BSS) i 2000-04, utført av Ole. Parallelt tok Arnfinn på seg ansvaret for to prosjekt, Sulasoga og Busetnadssoga for Volda, som òg aksepterte å vere pilotprosjekt for utvikling av BSS.