Busetnadssoge – BSS

Busetnadssoge (BSS) er eit dataprogram for skriving av bygdebøker av gards-og ættesoge-sjangeren – eller som vi meiner er ei meir korrekt sjangenemning: busetnads- og befolkningshistorie.

Programmet vart utvikla i åra 2000-2004 og vart bruk til første band av Sulasoga, som vart lansert 9. desember 2004.